Mikkeltours er som alle andre ramt af corona situationen. Og det betyder, at vi er afventende med nye tiltag.

Men vi er igang med forskellige grupperejser, enten udsatte fra 2020 eller nye grupper.

Som orientering har vi fastholdt vores 2020-aktiviteter i oversigten, men som det fremgår under de enkelte punkter, er der ikke på nuværende tidspunkt ret mange aktiviteter planlagt for 2021.

På gensyn.

Erik Mikkelsen