Hvert år arrangerer Mikkeltours endags ture i Danmark og igen i 2020 også en tur til Sverige.

København bl.a. med Eremitageslottet, Nykøbing Falster Revyen, Hundested, Roskilde, Sorøegnen, Stevns, Møn og Helsingør er nogle af de steder, vi tidligere har besøgt.