Hvert år arrangerer Mikkeltours endags ture i Danmark.

Men vi har endnu ikke lagt os fast på ture i 2021, bortset fra en enkelt.

Tidligere har vi bl.a. arrangeret følgende:

København bl.a. med Eremitageslottet, Nykøbing Falster Revyen, Hundested, Roskilde, Sorøegnen, Stevns, Møn og Helsingør.

I 2021 er foreløbig kun Nykøbingfalster revyen planlagt.